ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ / ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ CONTAINER

Επισκευή ή μετατροπή κάθε τύπου Εμπορευματοκιβωτίου / Container και σε οποιαδήποτε κατάσταση, φθαρμένου, χτυπημένου ή ακόμα και κατεστραμμένου με εξαιρετική ποιότητα επισκευών σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.

Το depot μας καλύπτει μία επιφάνεια 50.000 τ.μ. και συμπεριλαμβάνει:
  • Ένα μεγάλο υπαίθριο χώρο φύλαξης τόσο Κενών όσο και Έμφορτων  Εμπορευματοκιβωτίων 
  • Ένα στεγασμένο Συνεργείο Επισκευών Εμπορευματοκιβωτίων
  • Τις εγκαταστάσεις Καθαρισμού Εμπορευματοκιβωτίων μας
  • Τις Στεγασμένες Αποθήκες μας 
  • Και, φυσικά,τα Γραφεία μας.
Το επαγγελματικά και άρτια τεχνικώς καταρτισμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει τις εργασίες επιθεώρηση ζημιών των εμπορευματοκιβωτίων, καταρτίζει τον προϋπολογισμό του κόστους των επισκευών και εφόσον τους εγκρίνετε, προβαίνουν σε υψηλής ποιότητας επισκευές, σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.
 
Επιπλέον, μπορούμε να σας προσφέρουμε εξειδικευμένες εργασίες καθαρισμού όλων των τύπων εμπορευματοκιβωτίων, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών.

 

GET A

QUOTE